Ove Bengt Anders Densert

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:64 (aktuellt nummer) 30 december 1981 -
Bjälkhult 1:63 (aktuellt nummer) 30 december 1981 -
Bjälkhult 1:62 (aktuellt nummer) 30 december 1981 -
Bjälkhult 1:61 (aktuellt nummer) 30 december 1981 -