Ove Bengt Anders Densert och Agneta Christina Densert

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:64 (aktuellt nummer) 9 april 1981 - 30 december 1981
Bjälkhult 1:63 (aktuellt nummer) 9 april 1981 - 30 december 1981
Bjälkhult 1:62 (aktuellt nummer) 9 april 1981 - 30 december 1981
Bjälkhult 1:61 (aktuellt nummer) 9 april 1981 - 30 december 1981
Bjälkhult 1:53 26 februari 1975 - 4 maj 1979
Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer) 26 februari 1975 – 4 maj 1979