Ove Åkerblom

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:16 (aktuellt nummer) 17 april 1962 - 30 september 1977