Ovan Karlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:69 (aktuellt nummer) 5 november 1951 - 12 mars 1952
Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer) 5 november 1951 - 12 mars 1952
Starrarps Ora 1:45 (avregistrerat nummer) 5 november 1951 - 12 mars 1952
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) 5 november 1951 - 12 mars 1952