Otto Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 7 oktober 1970 – 12 september 1974