Otto Sigfrid Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 29:23 (avregistrerat nummer) 21 augusti 1937 - 8 februari 1947
Hårderup 1:2 C (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 augusti 1936 – 4 augusti 1937

Otto Sigfrid Persson född 1 april 1903 i Hårderup. Otto Sigfrid Persson var son till de tidigare ägarna av fastigheten Per Persson och hans hustru Anna Nilsson. Otto Sigfrid förblev ogift hela livet och han brukade fastigheten endast under ett år och sedan sålde han den. Otto Sigfrid flyttade till Vollsjö den 27 september 1946 och han avlider den 12 augusti 1969.