Välj en sida

Otto Rosengren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 28:3 (avregistrerat nummer) 15 juni 1939 - 26 juni 1942