Gösta Pettersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 5 juli 1971 - 2 november 1992
Vallarum 14:23 (avregistrerat nummer) 5 juli 1971 - 2 november 1992