Otto Johansson (Vallarum 14)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 20 februari 1939 -
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 20 februari 1939 - 5 juli 1971
Vallarum 14:23 (avregistrerat nummer) 18 juli 1933 - 5 juli 1971

Otto Johansson var född den 15 februari 1907 i Andrarum och han var son till åbon på Ilstorp nr 8 Johan Olsson och hans hustru Kristina Andersson. Otto brukar gården och han förblir ogift hela livet. Otto kom till Vallarum från Öved den 22 november 1937. Han är senare bosatt på Funderset nr 46 och där han avlider den 23 oktober 1988.