Otto Anton Jönsson och Hilda Albertina Jönsson, född Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:53 (avregistrerat nummer) 25 juni 1930 - 26 mars 1962
Starrarps Ora 1:38 (avregistrerat nummer) 25 juni 1930 - 26 mars 1962

Otto Anton Jönsson var född den 8 november 1904 i Fränninge och han var son till åbon i Starrarps Ora Jöns Mårtensson och hans hustru Karna Andersson. Otto Anton Jönsson gifter sig den 19 juli 1930 med Hilda Albertina Månsson som var född den 3 december 1901 i Fränninge. Hilda Albertina var dotter till målaren i Starrarps Ora Anders Månsson och hans hustru Anna Mathilda Mårtensson. Familjen bor kvar i fastigheten fram till 1962 då den säljs. Familjen är senare bosatt på Starrarp nr 7 och där Otto Anton avlider den 22 november 1986. Hilda Albertina är senare bosatt på Ågårdsvägen nr 5 i Vollsjö och hon avlider den 7 april 1990.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen som genomfördes 1944 var fastighetens areal totalt 6 hektar varav 5 hektar var åkermark och 0,8 hektar var skogsmark. Man hade gödelstad som var byggd av annat material än cement och det saknades urinbrunn. Man hade köpt in fyra olika jordbruksmaskiner. I boningshuset hade man installerat vatten och avlopp men det saknades i stallarna. Det fanns elektricitet för belysning.