Ossian Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 mars 1957 - 13 maj 1972
Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 mars 1957 - 13 maj 1972
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 mars 1957 - 13 maj 1972
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 mars 1957 - 13 maj 1972

Ossian Nilsson var född den 20 februari 1905 i Brösarp och han var son till arbetaren på Brösarp nr 14 Nils Olsson och hans hustru Anna Johansson. Ossian är bosatt på Hårderup nr 2 och han förblir ogift hela livet och han avlider den 2 maj 1972.