Oskar Vilhelm Svensson och Louise Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:52 (aktuellt nummer) 18 mars 1930 - 2 december 1933

Oskar Vilhelm Svensson var född den 25 november 1872 i Tutaryd i Kronobergs län och han gifte sig den 29 november 1905 med dotter på gården Louise Andersson som var född den 25 augusti 1876 i Andrarum. Louise var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Persson och hans hustru Johanna Rosengren. Oskar Vilhelm kom till Vallarum den 28 november 1905 ifrån Fjelie. Louise avlider i Vallarum nr 9 den 23 april 1934 utav en kräfttumör på livmodern. Senare är Oskar Vilhelm bosatt i Fränninge 27:18 och där han avlider den 10 december 1951.

Bouppteckning efter Lovisa Svensson, född Andersson som avled på Vallarum nr 9 den 23 april 1934.

Barn

NamnBeskrivning
Albertinafödd den 4 februari 1901 i Vallarum. Louise barn. Albertina Svensson var en ogift kvinna och hon var bosatt på Brunnsgatan 11 C i Lund. Hon avlider där den 18 mars 1991.
Annafödd den 25 mars 1906 i Vallarum. Oskar Vilhelm och Louise barn. Anna gifter sig med Gottfrid Olsson och tar över föräldragården.