Oskar Lindström och Agnes Lindström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:51 6 april 1959 - 5 mars 1965
Bjälkhult 1:51 25 juli 1943 - 5 mars 1965