Oscar Persson och Elvira Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:16 (aktuellt nummer) 5 april 1951 - 10 november 1962