Oscar Hentzell och Nanny Hentzell

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer) 11 oktober 1932 - 31 juli 1933

Borgenärerna uti Anders Olssons till konkursboets avträdda bo.
Klas Oscar Hentzell var född den 26 april 1880 i Växjö och han var son till arrendatorn på Thelestad Bondgård, Romalyckan nr 2 Johan Abrahamsson och hans hustru Marta Stina Petersdotter. Oscar gifter sig den 8 november 1920 med Nanny Amanda Nilsson som var född den 26 oktober 1887 i Hörja. Nanny var dotter till åbon på Hörja nr 1 Nils Bengtsson och hans hustru Anna Nilsdotter. Familjen var senare bosatt på Jularp 5:14 i Höör och där Oscar avlider den 26 augusti 1949. Nanny flyttar senare till Sveagatan 91 A på Limhamn i Malmö och hon avlider den 11 augusti 1953.