Oscar Nilsson och Ester Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:2 A (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 28 april 1923 – 30 november 1959

Oscar Nilsson tog över brukandet av föräldragården Rönås nr 6 1923 när hans far Nils Larsson avled. Oskar var född den 26 mars 1902 i Östra Kärrstorp och var son till Nils Larsson och hans hustru Kersti Larsson. Han gifter sig den 20 oktober 1934 i Fränninge med åbodottern på Hårderup nr 6 Ester Andersson. Ester var född den 20 oktober 1905 i Hårderup och var dotter till Anders Persson och hans hustru Anna Nilsson. Anders var åbo på Hårderup nr 6. Fastigheten Hårderup 1:2A tillhörde fastigheten Rönås nr 6 och det var där Oskar och Ester bodde. Oskar arbetade som kreaturshandlare. Familjen är fortsatt bosatt på Rönås nr 6 och där Oskar avlider den 14 april 1959 och där Ester avlider den 16 december 1983.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

 

Barn

NamnBeskrivning
Ellyfödd den 9 september 1935 i Lund