Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 5 mars 1952 -
Vallarum 32:1 29 september 1966 -
Vallarum 32:1 26 september 1960 -
Vallarum 32:1 5 mars 1952 -
Vallarum 25:1 (avregistrerat nummer) 26 september 1960 -
Vallarum 25:1 (avregistrerat nummer) 5 mars 1952 -
Vallarum 14:44 (aktuellt nummer) 26 september 1960 -30 juli 1962
Vallarum 9:76 26 september 1960 -
Vallarum 9:63 (avregistrerat nummer) 26 september 1960 -
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 26 september 1960 -
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 26 september 1960 -
Vallarum 7:32 (avregistrerat nummer) 29 september 1966 -
Vallarum 7:55 (aktuellt nummer) 29 september 1966 - 1 oktober 1969
Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer) 5 mars 1952 -

Oscar Andersson var född den 14 mars 1913 i Fränninge och han var son till torparen på Vallarum nr 11 Anders Månsson och hans hustru Anna Andersson. Oscar gifter sig den 9 september 1939 med Agnes Frideborg Andersson som var född den 24 augusti 1910 i Fränninge. Agnes var dotter till åbon på Vallarum nr 9 Nils Månsson och hans hustru Mathilda Engström. Familjen var bosatt på Vallarum nr 7 för att senare vara bosatta på Västergatan 26 i Vollsjö och där avlider Agnes den 30 juli 1991. Oscar flyttar till Solkullen i Vollsjö och han avlider den 13 februari 2007.