Olof Stångberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:24 (aktuellt nummer) 22 september 1958 – 31 oktober 1958