Olof Prehl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:61 Thulins hus (aktuellt nummer) 6 december 1946 - 10 december 1951