Olof Persson och Cecilia Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 13 januari 1885 - 29 december 1886

Olof Persson var född den 9 september 1860 i Östra Sallerup och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Pehr Andersson och Elna Nilsdotter. Olof gifter sig den 29 december 1885 med Cecilia Persson, född Olsson den 27 september 1853 i Skepparslöv. Familjen är bosatt och driver Olofs föräldragård under knappt två år. Senare är familjen bosatt i Tågarp nr 1 i Sireköping och där Olof är disponent och föreståndare på andelsmejeriet. Här avlider Cecilia den 6 februari 1922 utav influensa och dubbelsidig lunginflammation. Olof bor kvar och han avlider den 26 november 1932 i en magåkomma.