Välj en sida

Olof Palmqvist och Christina Palmqvist, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:23 (avregistrerat nummer) 1 december 1918 - 3 december 1923
Fränninge 2:15 (avregistrerat nummer) 27 december 1925 - 11 november 1926
Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer) 13 november 1891 - 3 april 1897
Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer) 13 november 1891 - 3 april 1897
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 8 mars 1905 – 3 december 1923

Olof Palmqvist föddes den 27 oktober 1868 i Fränninge nr 2 och var son till dragonen Per Palm och hans hustru Anna Olsdotter. Olof gifte sig i Fränninge den 27 december 1891 med pigan Christina Andersson som kom från Hörby 1891. Vid detta giftermål bodde Olof kvar hos föräldrarna i Vallarum nr 9. Olof är precis som sin fader dragon till yrket och blir senare fjärdingsman. Christina som föddes den 30 augusti 1858 å Alestad nr 7-8 och fadern var husmannen Anders Olsson och Hanna Olsdotter. Christina var tvillingbarn med brodern Nils. 1896 flyttar familjen till Starrarps Ora och 1902 flyttar till Hårderup nr 2 där man hyr fram till att dom köper fastigheten den 8 mars 1905. Olof är fjärdingsman och Olof och Christina bor kvar på Hårderup nr 2 fram till i december 1923 då dom flyttar till Fränninge nr 2 där Olof också är fjärdingsman. Olof avlider den 22 september 1926 ”utav tarminflamation efter att ha vistats flera veckor på Lunds lasarett”. Christina förklarades omyndig av Färs häradsrätt den 13 januari 1827 och flyttade till Fränninge Nr 12 1927. Christina bor kvar på Fränninge nr 12 fram till sin död den 27 februari 1939 i en ålder av 81 år. Dödsorsaken var arterioselerosis.

Källa: Ystads-Bladet Aurora 16 april 1903

Bouppteckning efter furiren och fjärdingsmannen Olof Palmqvist som avled den 22 september 1926 bosatt på Fränninge nr 2. I bouppteckning står det att Olof och Kristina förvärvade fastigheten på Fränninge nr 2 den 14 januari 1926. Olof avled utav tarminflammation och han begravdes den 30 september 1926.

Bouppteckning efter Kristina Palmqvist född Andersson som avled den 27 februari 1939 och hon begravdes den4 mars 1939. I bouppteckning framgår det att Christina ägde fastighet under Fränninge 12 om en areal på 3 ar och 39 m och hade beteckningen 12:15. I bouppteckning upptas fastigheten till ett värde på 2500 kr.

 

Barn

NamnBeskrivning
Gerdafödd 14 november 1893 i Vallarum och avlider den 4 december 1898 i Starrarps Ora utav en ej angiven sjukdom.
Gerhardfödd 31 augusti 1896 i Starrarps Ora och avlider den 22 december 1896 utav okänd anledning.