Olof Olsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer) 11 oktober 1909 - 11 oktober 1909
Vallarum 8:33 (aktuellt nummer) 7 juli 1932 - 4 maj 1974