Olof Olsson och Ragnhild Olsson, född Sörensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:32 (avregistrerat nummer) 11 januari 1938 - 29 september 1966

Olof Olsson var född den 26 oktober 1897 i Långaröd och han var son till åbon Ola Månsson och hans hustru Hanna Nilsson i Hemmeneköp. Olof gifter sig den 30 december 1933 med Ragnhild Sörensson som var född den 16 juni 1908 i Långaröd och hon var dotter till slaktaren i Skärhus nr 2 i Långaröd Anders Sörensson och hans hustru Margareta Vendel. Familjen kom till Vallarum från Långaröd den 2 augusti 1937. Familjen är senare bosatt på Svensköp nr 11 i Hörby och där Olof avlider den 30 september 1967. Ragnhild flyttar till Brunnsgatan 11 B i Lund och hon avlider den 1 juli 2005.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

I jordbruksräkningen 1944 redovisade Olof Olsson fastigheten Vallarum 7:32 som hade en total areal på 4,5 hektar varav 4,3 hektar var åkermark. Man hade investerat i tre jordbruksmaskiner. Vatten och avlopp var indraget i boningshuset men inte i stallarna. Man hade även installerat elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Adoptivbarn:
Ingar Regina Lisa Olssonfödd den 14 mars 1926. Barnet adopterades av Olof och Ragnhild..
Olof och Ragnhilds barn:
Siv Ann-Mariefödd den 18 juli 1935 på Lunds BB
Sten Ovefödd den 17 juni 1942 i Fränninge