Olof Nilsson och Inga-Lisa Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 12:1 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1951 - 11 april 1958
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1951 - 11 april 1958
Starrarp 2:8 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1951 – 11 april 1958