Olof Daniel Nilsson och Hanna Elisabeth Nilsson, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 1 februari 1935 -

Olof Daniel Nilsson var född den 19 juli 1896 i Fränninge och han var son till åbon på Vallarum nr 8 Nils Olsson och hans hustru Elna Andersson. Olof gifter sig den 4 augusti 1926 med Hanna Elisabeth Andersson som var född den 6 juli 1895 i Fränninge. Hanna var dotter till åbon på Starrarp nr 10 Anders Svensson och hans hustru Anna Mårtensson. Familjen ko till Vallarum nr 5 ifrån Långaröd den 12 augusti 1932. Familjen bor kvar på Vallarum nr 5:5 och där Hanna avlider den 25 september 1970. Olof bor kvar på Vallarum nr 5 och där han avlider den 28 december 1984.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944.

Fastigheten omfattade totalt 13 hektar varav 11 hektar var åkermark. 2 hektar var täckdikat med tegelrör. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet. Vatten var indraget i boningshus men inte i stallarna. Det fanns även avlopp ifrån boningshuset. Det fanns även elektricitet indraget för belysning.

Olof och Hannas dotter Anna-Lisa , tredje från höger översta raden.
Okänt Sammanhang

Olof och Hannas dotter Anna-Lisa

Barn

NamnBeskrivning
Anna Lisafödd den 6 juli 1927 på Lunds BB. Anna Lisa Nilsson förblir ogift och hon var senare bosatt på Stora Vanstadsvägen 548 i Lövestad och hon avlider den 27 september 2011.