Olof Nilsson och Emma Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 29 juli 1911 - 9 februari 1946
Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer) 1 november 1909 - 9 februari 1946

Emma Olsson var född den 21 januari 1889 i Vallarum och hon var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten, Ola Persson och Ingar Andersdotter. Emma gifter sig den 15 december 1911 med Olof Nilsson som var född den 19 maj 1878 i Vallarum nr 8. Han var son till åbon Nils Nilsson och hans hustru Elna Jönsdotter. Olof hade vistats i Amerika i sex år när han kom hem och gifte sig med Emma som redan 1909 köpte fastigheten. Familjen brukar gården fram till 1946 då man säljer den till deras son Nils Henry Nilsson. Emma avlider i Vallarum 8:37 den 8 februari 1958 och Olof avlider den 9 januari 1967.

Bouppteckning efter Emma Nilsson, född Olsson som avled på Vallarum nr 8 den 2 februari 1958.

Barn

NamnBeskrivning
Georg Bernhardfödd den 5 juni 1912 i Vallarum. Georg Bernhard förblev ogift hela livet och han var bosatt på Vallarum nr 8 då han avlider den 5 augusti 1982.
Nils Henryfödd den 19 januari 1914 i Vallarum. Nils Henry förblev ogift och han köpte föräldragården 1946 och drev den fram till 1974 då han sålde den under den nya beteckningen Vallarum 8:37. Nils Henry var på slutet bosatt på Solkullen i Vollsjö och där han avled den 15 april 1993.
Ellen Ingeborgfödd den 17 mars 1916 i Vallarum. Ellen Ingeborg Holm, född Nilsson gifte sig den 16 februari 1946 med Erik Gösta Holm som var född den 21 augusti 1915 i Vollsjö. Familjen bodde på Fränninge nr 24 och Erik Gösta avlider den 10 januari 1990. Ellen Ingeborg med adress i Vollsjö avlider den 12 januari 2006.
Ester Elvirafödd den 2 oktober 1917 i Vallarum. Ester Elvira Lembke, född Nilsson gifte sig den 12 maj 1945 med Nils Helge Lembke som var född den 17 mars 1919 i Bollerup. Familjen var bosatt på Tågarp 2:35 i Östra Tommarp och där Nils Helge avlider den 26 juni 1961. Senare är ester Elvira bosatt på Vigavägen 18 i Köpingebro och hon avlider den 8 december 2000.