Olof Nilsson och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 27 november 1949 - 27 november 1949
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 27 november 1949 - 27 november 1949