Olof Nilsson Lovén och Elna Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 1 juni 1915 - 28 juli 1937
Vallarum 9:31 (aktuellt nummer) 20 mars 1908 - 29 september 1928
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 18 november 1919 - 28 juli 1937

Olof Nilsson Lovén var född den 4 juli 1878 i Långaröd och han var son till husmannen i Hemmesköp Nils Magnusson och hans hustru Bengta Svensdotter. Olof gifter sig den 27 maj 1908 med Elna Jönsson som var född den 8 maj 1882 i Hårderup och hon var dotter till åbon Jöns Nilsson och hans hustru Ingar Mårtensson. Olof, som var grovarbetare, kom från Sankt Petri församling i Malmö den 5 augusti 1908 och Elna var dotter till de tidigare ägarna av fastigheten. Olof bor kvar på Vallarum nr 9 fram till sin död den 7 juli 1937 och Elna är senare skriven på Vallarum nr 9:25 och där hon avlider den 20 juni 1948.

Bouppteckning efter Olof Nilsson Lovén som avled på Vallarum nr 9 den 7 juli 1937.

Bouppteckning efter Elna Jönsson som avled på Vallarum 20 juni 1948.

Barn

NamnBeskrivning
Ruth Ingeborgfödd den 9 januari 1909 i Vallarum. Ruth ingeborg Engström, född Lovén gifter sig den 25 mars 1933 med Rolf Johan Engström som var född den 21 juli 1899 i Helsingborgs stadsförsamling. Familjen var bosatt på kvarteret Stålet S nr 9 i Raus i Helsingborg och här avlider Ruth Ingeborg den 17 oktober 1970. Senare är Rolf Johan bosatt på Konsulsgatan 18 i Helsingborg och han avlider den 8 mars 1976.
Nils Johanfödd den 24 januari 1911 i Vallarum. Nils Johan Lovén gifter sig den 15 oktober 1938 med Greta Sofia Maria Lovén född en 7 november 1916 i Husby-Långhundra i Uppsala län. Familjen är bosatt på Verstadsvägen 3 i Enköping och där Nils Johan avlider den 14 juni 1985. Senare är Greta Sofia Maria bosatt på Fannagatan 28 i Enköping on hon avlider den 22 december 2010.
Karl Arturfödd den 15 april 1913 i Vallarum. Karl Artur Lovén gifte sig den 14 maj 1960 med Rut Leonora Lovén som var född den 24 september 1911 i Raus i Helsingborg. Familjen är bosatt på Planteringsvägen 52 i Helsingborg och där Rut Leonora avlider den 8 januari 1984. Karl Artur bor kvar och han avlider den 11 januari 1989.
Bror Erikfödd den 3 september 1915 i Vallarum. Bror Erik Lovén gifter sig den 25 mars 1943 med Thea Vanda Ingegärd Lovén som var född den 9 april 1921 i Andrarum. Familjen var bosatt i Tollstorp 9329 i Östraby och där Thea Vanda Ingegärd avlider den 20 oktober 1998. Bror Erik bor kvar och han avlider den 23 januari 1999.
Olli Elvirafödd den 12 februari 1924 i Vallarum. Olli Elvira Aspving gifter sig den 9 februari 1952 med Henry Richard Natanael Aspving född den 7 februari 1923 i Härryda i Västra Götaland. Familjen är bosatt i Hindås pl 680 i Björketorp Härryda i Västra Götaland och där Olli Elvira avlider den 7 februari 1999. Henry Richard Natanael avlider den 25 februari 1999.