Olof Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 28 september 1925 - 27 maj 1932