Olof Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:45 (aktuellt nummer) 30 juli 1949 - 1 maj 1955
Bjälkhult 1:29 (aktuellt nummer) 9 mars 1923 - 10 maj 1928

Olof Jönsson var född i Tryde den 5 september 1863 och han kom från Västerstad till Bjälkhult
den 10 oktober 1923. Han var ogift och förblev så hela livet. Olof stannar i Bjälkhult fram till
1928 då han flyttar vidare till Oderup nr 10 i Östraby och där avlider han den 6 februari 1931.