Olof Jönsson och Maria Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:45 (aktuellt nummer) 29 november 1938 - 30 juli 1949
Starrarp 6:10 (avregistrerat nummer) 11 januari 1907 - 29 november 1938
Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer) 11 januari 1907 - 29 november 1938

Olof Jönsson var son till de tidigare ägarna av fastigheten Jöns Isaksson och hans hustru Elna Nilsdotter. Olof var född den 9 december 1874 i Bjälkhult och han gifter sig den 30 november 1906 med Maria Nilsson född den 25 mars 1879 i Vallarum nr 2. Maria var dotter till åbon Nils Olsson och hans hustru Kersti Christiansdotter. Maria avlider den 10 mars 1949 i Bjälkhult och Olof avlider den 17 januari 1961.

Bouppteckning efter Maria Nilsson som avled i Bjälkhult den 10 mars 1949.

Den 31 maj 1949 förrättades bouppteckning efter hustrun Maria Jönsson i Bjälkhult som född 25 mars 1879 och i äktenskap förenad 1906 med efterlevande maken förre hemmansägaren Olof Jönsson på Bjälkhult nr 1 och som avled den 10 mars 1949 och som efterlämnade såsom dödsbodelägare:
maken, änklingen Olof Jönsson
sonen hemmansägaren Gösta Olofsson, Bjälkhult nr 1, gift med Herta Olofsson
dottern Selma, gift med lantbrukaren Gustaf Andersson i Södra Pårup, Lindröd
sonen kamrer Anton Olofsson, Vitskövle, gift med Ann-Marie Olofsson
I bouppteckningen upptogs fastigheten Bjälkhult 1:45 enligt lagfartsbevis den 17 april 1940 och som upptogs till taxeringsvärdet på 8 800 kr. Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 46 264 kr och det fanns skulder på 2 582 kr vilket tillsammans ger en behållning på 43 682 kr i bouppteckningen.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Göstafödd den 3 september 1907 i Fränninge. Nils Gösta Olofsson gifter sig den 22 augusti 1942 med Herta Linnea som var född i Brösarp den 6 november 1912. Nils Gösta tar över brukandet av föräldragården 1938. Familjen är senare folkbokförda i Södra Åsums församling på Terassgatan nr 25 i Sjöbo. Nils Gösta avlider den 5 december 1982 i Södra Åsum och Herta Linnea avlider den 24 januari 2002 i Sjöbo.
Selma Linneafödd den 30 oktober 1908 i Bjälkhult. Selma Linnea Andersson, född Olofsson gifter sig den 28 juli 1945 i Fränninge med Anders Gustav Andersson född den 2 januari 1909 i Södra Pärup i Linderöds församling. Familjen är senare folkbokförda på Valmogatan 2 c i Hörby. Selma avlider i Hörby den 29 mars 1970 och Anders avlider också i Hörby den 6 april 1981.
Knut Antonfödd den 21 juli 1910 i Bjälkhult. Knut Anton Olofsson gifte sig den 20 april 1946 och var folkbokförd i Västra Vram. Knut Anton avlider den 19 december 1993 på Gästgivaregatan 12 i Tollarp.