Olof Jönsson och Maria Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 11 janauri 1907 - 29 november 1938