Olof Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:4 (avregistrerat nummer) 13 april 1918 - 14 mars 1925

Starrarp 6:4 (1918-1925)