Olof Johansson och Elise Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:75 14 mars 1905 - 11 september 1915
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 14 mars 1905 - 11 september 1915
Starrarps Ora 1:40 13 februari 1905 - 11 september 1915

Olof var född den 30 augusti 1881 i Starrarps Ora. Ola Johansson flyttar till Trollenäs den 11 mars 1915. Olof gifte sig den 6 augusti 1915 med Elise Johansson som var född den 2 maj 1883 i Östra Grevie. Senare är dom bosatta i Sofielund i Malmö och där Olof avlider den 18 november 1971 och där Elise avlider den 11 november 1973.