Olof Ernfrid Jönsson och Edit Amanda Jönsson, född Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:51 (aktuellt nummer) 16 april 1954 - 7 juni 1966
Starrarp 10:5 (avregistrerat nummer) 12 augusti 1920 - 21 mars 1955
Starrarp 1:14 (avregistrerat nummer) 3 mars 1945 - 21 mars 1955
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 3 mars 1945 - 21 mars 1955
Starrarp 1:4 (avregistrerat nummer) 12 augusti 1920 - 21 mars 1955

Olof Ernfrid Jönsson var son till de tidigare ägarna Jöns Olsson och hans hustru Anna Nilsson och han föddes den 16 december 1888. Olof Ernfrid gifter sig den 14 augusti 1920 med Edit Amanda Johansson född den 20 april 1897 i Östra Kärrstorp. Edit Amanda var dotter till åbon på Rönås nr 3, i Östra Kärrstorp, Johan Nilsson och hans hustru Elna Persdotter. Olof Ernfrid avled den 11 mars 1966 skriven på Fränninge 2:51 dit Olof och Edit flyttade 1954. Edit Amanda avled den 11 juni 1976 boende på Stenebergsvägen i Vollsjö.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

När jordbruksräkningen 1944 genomfördes omfattade Olof Jönsson ägor totalt 18 hektar varav 12 hektar var åkermark och 5 hektar var ängsmark. Sex hektar av åkermarken var täckdikat med tegelrör. Någon gödselstad fanns inte som var byggd av cement. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Vatten och avlopp fanns indraget i boningshuset samt att vatten fanns indraget i stallarna. Elektricitet fanns indraget för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Anne Ellen Gertrudfödd 8 november 1920 i Fränninge. Gifte sig den 22 juni 1947 och bodde på Vollsjö nr 16 vid sin bortgång den 16 januari 1997.
Elly Majken Violafödd 3 maj 1928 i Fränninge. Blev änka den 3 maj 1972 och bodde en period i Östraby. Avled den 15 november 1996 och var då skriven på Oderup 9234 i Hörby.