Välj en sida

Olof Edvin Nilsson och Annie Beata Nilsson, född Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:7 (aktuellt nummer) 1 februari 1943 - 31 december 1980
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 1 februari 1943 -

Olof Edvin Nilsson var född den 1 mars 1909 i Starrars Ora och han var son till åbon Nils Olsson och hans hustru Elna Andersson. Den 27 mars 1937 gifter sig Olof Edvin i Fränninge med dotter på gården Annie Beata Johansson född den 20 december 1908 i Starrarp och dotter till Johannes Nilsson och hans hustru Johanna Johansson. Dom var senare folkbokförda i Vollsjö där Annie Beata avlider den 20 juni 1997 på Solkullen och Olof Edvin avlider den 27 juli 1999 på Vångavägen 2B i Vollsjö.

Fastigheten omfattar totalt 20,5 hektar varav 17 hektar åkermark och 3 hektar skogsmark. 8 hektar åkermark har täckdikats. Fastigheten har en gödselstad byggd av cement samt en urinbrunn också byggd av cement. Fastigheten äger 1944 fyra jordbruksmaskiner samt att man är delägare i ytterligare tre maskiner. Vattenledningar är indragna i både stallar och boningshus samt att elektricitet är installerad för både belysning och drivkraft.

Barn

NamnBeskrivning
Elsiefödd den 5 september 1943.