Välj en sida

Olof Andersson och Anna Maria Charlotta Andersson, född Engström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 3 november 1916 – 13 februari 1935
Hårderup 1:6 – 1:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 februari 1935 - 28 november 1944
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 13 februari 1935 - 1 november 1952
Hårderup 12:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 april 1942 -

Olof Andersson föddes den 30 juli och döptes den 19 augusti 1890 i Fränninge. Föräldrar var åbon på Hårderup nr 4 Anders Hansson och Else Isaksson. Olof gifte sig den 24 oktober 1919 med Anna Maria Charlotta Engström i Östraby. Hon var född i Östraby den 18 april och döptes den 10 maj 1896. Anna kom från Östraby 1919 och hon var dotter till åbon på Oderup nr 9 i Östraby socken Erik Vilhelm Engström och hans hustru Maria Andersson. Familjen är bosatt på Hårderup nr 4 fram till 1935 då man flyttar till Hårderup 1:6 – 9 som senare får beteckningen Hårderup 14:1. Familjen flyttar 1952 till Högseröd nr 5 i Löberöd och han avlider den 23 oktober 1975. Senare flyttar Anna Maria Charlotta till Storgatan 29 A i Löberöd och hon avlider den 5 augusti 1988.

Fastigheten Hårderup 14:1 bildades 1944, samma år som det gjordes en jordbruksräkning. Fastigheten som Olof och Anna brukade omfattade 20 hektar vara 16 var åker. Fastigheten ägde även en del maskiner samt att man delägare i en självbindare. Man hade dragit in vatten i stallarna men inte i boningshuset samt att man dragit in elektricitet för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Astrid Mariafödd den 18 juni 1920 i Hårderup. Astrid Maria Delin gifte sig den 26 juni 1948 med Ernst Lennart Delin som var född den 29 mars 1922 i Fränninge. Familjen var bosatt på Järnvägsgatan 15 i Klippan och Astrid Maria arbetade som sömmerska. Ernst Lennart avlider den 9 september 2009. Astrid Maria flyttar till Torggränd 8 i Klippan och där hon avlider den 23 september 2014.
Knut Williamfödd den 7 september 1922 i Hårderup. Knut William Olofsson förblev ogift hela livet och han var bosatt på Högseröd nr 5 i Löberöd och han arbetade som jordbruksarbetare. Knut William avled den 1 januari 1961.
Elly Gunhildfödd den 6 augusti 1925 i Hårderup. Elly Gunhild Borg gifte sig den 2 maj 1948 med Arne Henry Borg som var född den 8 november 1924 i Fränninge. Familjen var bosatt på Knut Wicksells väg 16 i Lund och Elly Gunhild arbetade som affärsbiträde. Arne Henry avlider den 27 december 1980. Elly Gunhild flyttar senare till Västra Långgatan nr 1 i Kävlinge och hon avlider den 18 maj 2015.
Else Aldafödd den 23 april 1928 i Hårderup. Else Alda Bengtsson gifte sig den 16 augusti 1958 med Kjell Bengtsson som var född den 9 mars 1927 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Janne Nilssons väg 10 i Hörby. Else Alda arbetade som sömmerska och butiksbiträde. Kjell avlider den 15 februari 2002. Else Alda flyttar senare till Humlegatan 11 B i Hörby och hon avlider den 28 mars 2005.
Ove Allanfödd den 11 juni 1934 i Fränninge. Ove Allan Olofsson gifte sig den 5 januari 1966 och familjen var bosatt på Stenhuggaregatan 12 i Klippan och han avled den 23 juni 2014.