Olof Andersson och Anna Maria Charlotta Andersson, född Engström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 3 november 1916 – 13 februari 1935
Hårderup 1:6 – 1:9 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 februari 1935 - 28 november 1944
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 13 februari 1935 - 1 november 1952
Hårderup 12:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 april 1942 -

Olof Andersson föddes den 30 juli och döptes den 19 augusti 1890 i Fränninge. Föräldrar var åbon på Hårderup nr 4 Anders Hansson och Else Isaksson. Olof gifte sig den 24 oktober 1919 med Anna Maria Charlotta Engström i Östraby. Hon var född i Östraby den 18 april och döptes den 10 maj 1896. Anna kom från Östraby 1919 och hon var dotter till åbon på Oderup nr 9 i Östraby socken Erik Vilhelm Engström och hans hustru Maria Andersson. Familjen är bosatt på Hårderup nr 4 fram till 1935 då man flyttar till Hårderup 1:6 – 9 som senare får beteckningen Hårderup 14:1. Familjen flyttar 1952 till Högseröd nr 5 i Löberöd och han avlider den 23 oktober 1975. Senare flyttar Anna Maria Charlotta till Storgatan 29 A i Löberöd och hon avlider den 5 augusti 1988.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

Fastigheten Hårderup 14:1 bildades 1944, samma år som det gjordes en jordbruksräkning. Fastigheten som Olof och Anna brukade omfattade 20 hektar vara 16 var åker och 3 hektar ängsmark. På gården fanns ingen gödselstad eller urinbrunn bygd av cement. Fastigheten ägde 4 olika jordbruksmaskiner samt att man delägare i en självbindare. Man hade dragit in vatten i stallarna men inte i boningshuset , dock hade man installerat avlopp ifrån boningshuset. Man hade också dragit in elektricitet för belysning.

 

Barn

NamnBeskrivning
Astrid Mariafödd den 18 juni 1920 i Hårderup. Astrid Maria Delin gifte sig den 26 juni 1948 med Ernst Lennart Delin som var född den 29 mars 1922 i Fränninge. Familjen var bosatt på Järnvägsgatan 15 i Klippan och Astrid Maria arbetade som sömmerska. Ernst Lennart avlider den 9 september 2009. Astrid Maria flyttar till Torggränd 8 i Klippan och där hon avlider den 23 september 2014.
Knut Williamfödd den 7 september 1922 i Hårderup. Knut William Olofsson förblev ogift hela livet och han var bosatt på Högseröd nr 5 i Löberöd och han arbetade som jordbruksarbetare. Knut William avled den 1 januari 1961.
Elly Gunhildfödd den 6 augusti 1925 i Hårderup. Elly Gunhild Borg gifte sig den 2 maj 1948 med Arne Henry Borg som var född den 8 november 1924 i Fränninge. Familjen var bosatt på Knut Wicksells väg 16 i Lund och Elly Gunhild arbetade som affärsbiträde. Arne Henry avlider den 27 december 1980. Elly Gunhild flyttar senare till Västra Långgatan nr 1 i Kävlinge och hon avlider den 18 maj 2015.
Else Aldafödd den 23 april 1928 i Hårderup. Else Alda Bengtsson gifte sig den 16 augusti 1958 med Kjell Bengtsson som var född den 9 mars 1927 i Vollsjö. Familjen var bosatt på Janne Nilssons väg 10 i Hörby. Else Alda arbetade som sömmerska och butiksbiträde. Kjell avlider den 15 februari 2002. Else Alda flyttar senare till Humlegatan 11 B i Hörby och hon avlider den 28 mars 2005.
Ove Allanfödd den 11 juni 1934 i Fränninge. Ove Allan Olofsson gifte sig den 5 januari 1966 och familjen var bosatt på Stenhuggaregatan 12 i Klippan och han avled den 23 juni 2014.