Olof, Anders och Elna Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 24 augusti 1942 - 5 mars 1952
Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer) 24 augusti 1942 - 5 mars 1952

Barn till de tidigare ägarna av fastigheten.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Barnen till Håkan Mårtensson och Hanna Olsdotter, Olof, Anders och Elna Håkansson som ärvt fastigheterna Vallaum 7:7 och Vallarum 9:40 uppgav att den totala arealen var 12 hektar varav 6,8 hektar var åkermark och 4:5 hektar var skogsmark. Det fanns fem olika jordbruksmaskiner på gården. I boningshuset och i stallarna fanns det inte vatten eller avlopp indraget men man hade installerat elektricitet för belysning.