Välj en sida

Olof, Anders och Elna Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:40 (avregistrerat nummer) 24 augusti 1942 - 5 mars 1952
Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer) 24 augusti 1942 - 5 mars 1952

Barn till de tidigare ägarna av fastigheten.