Ola Zaar och Per Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 16 maj 1881 - 28 september 1899