Ola Trulsson och Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer) 6 maj 1909 – 1 juni 1935
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 3 december 1902 - 1 juni 1935
Starrarps Ora 1:3 (avregistrerat nummer ) - 1 juni 1935
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 6 maj 1909 - 1 juni 1935

Ola Trulsson var född den 8 september 1876 i Andrarum och han var son till arrendatorn på Andrarum nr 19 Truls Mårtensson och hans hustru Gertrud Jönsdotter. Ola gifter sig den 26 juni 1902 med Anna Persson som var född den 24 december 1870 i Andrarum. Anna var dotter till åbon på Andrarum nr 8 Per Andersson och hans hustru Anna Olsdotter. Dom kom tillsammans från Andrarum till Starrarps Ora 1902. Anna får ett dödfött gossebarn 1903. Dom flyttar till ett annat boende i Starrarps Ora 1912. Ola och Anna är bosatta i Starrarps Ora och där Anna avlider den 2 mars 1935 utav astma. Ola säljer hemmanet i Starrarp Ora och flyttar 1937 till Hårderup 4:23 och han avlider den 4 februari 1939 utav hjärtslag.

Bouppteckning efter Anna Trulsson, född Persson som avled i Starrarps Ora den 2 mars 1935.

Bouppteckning efter Ola Trulsson som avled I Hårderup nr 4 den 4 februari 1939.