Ola Svensson och Elna Pehrsdotter/Elna Andersdotteer

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 21 februari 1838 - 30 april 1881
Hårderup 4:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 augusti 1865 – 1875
Hårderup 4:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 21 februari 1838 – 3 augusti 1865

Ola var son till Sven Månsson och Kersti Pehrsdotter, tidigare ägare till fastigheten. Han tog officiellt över fastigheten 21 februari 1838 efter Svens död 1837. Ola Svensson var född den 10 september och döptes den 18 september 1808 i Hårderup och var gift med Elna Pehrsdotter född 16 mars 1810 i Önneköp. Elna kom till Hårderup 1837 från Långaröd. Ola och Elna fick tillsammans tre barn.

Elna avlider den 22 juni 1846 i oangiven sjukdom, 36 år gammal. Jordfästningen är den 28 juni 1846. Ola Svensson gifter om sig den 12 augusti 1848 med pigan Elna Andersdotter i Fränninge, född 18 oktober och döpt den 19 oktober 1815 i Wallarum. Elna var dotter till Anders Nilsson och hans hustru Kjerstina Mårtensdotter. Elna kom till Hårderup från Westerstad 1847.

Ola Svensson anses ”sinnessvag” och avlider den 25 september och begravs den 3 oktober 1880 och Elna Andersdotter avlider året efter den 23 maj och begravdes den 29 maj 1881. 1839 sker det en sämjeklyvning av fastigheten så att Ola Svensson brukar 1/8 mantal och Anders Nilsson brukar 1/8 mantal. När Ola Svensson skall göra en hemmansklyvning 1875 står åter Ola Svensson som ägare till 1/4 mantal, dvs Ola Svensson äger åter hela fastigheten.

Bouppteckning efter Elna Pehrsdotter som avled den 22 juni 1846.

Den 30 september 1846 förrättades bouppteckning efter åboen Ola Svenssons på Hårderup nr 4 hustru Elna Pehrsdotter som avled den 22 juni 1846 och efterlämnade änklingen Ola Svensson och såsom bröstarvingar barnen:
dottern Kjerstina 7 år
dottern Else, 2 år
I bouppteckningen upptogs fastigheten skatterusthålls hemmanet Hårderup 4, 1/8 mantal som dom under äktenskapet gemensamt förvärvat med fastebrev den 21 februari 1838 och upptogs till taxeringsvärdet på 750 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 1 282 kr samt där fanns skulder på 397 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 885 kr.

Bouppteckning efter Ola Svensson som avled den 25 september 1880.

Den 18 december 1880 förrättades bouppteckning efter åboen Ola Svensson i Hårderup som avled den 25 september 1880 och efterlämnade utom änkan Elna Andersdotter barnen:
dottern Elna, gift med åboen Sven Nilsson i Vallarum
dottern Anna, gift med arrendatorn Pehr Andersson i Hårderup
dottern Ingar, född den 7 april 1858
och i föregående gifte
dottern Kersti, gift med åboen Ola Månsson i Skärhus
I bouppteckningen framgår det att makarna gemensamt ägde fastigheten Hårderup nr 4, 1/8 mantal till ett värde på 8 700 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 10 927 kr och skulderna uppgick till 1 795 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 9 132 kr.

Bouppteckning efter Elna Andersdotter som avled den 23 maj 1881.

Den 31 maj 1881 förrättades bouppteckning efter änkan Elna Andersdotter på Hårderup nr 4 som avled den 23 maj 1881 och efter sig lämnat såsom dödsbodelägare:
dottern Elna, gift med åboen Sven Nilsson på Vallarum nr 15
dottern Ingar, Anna son Nils, född den 2 augusti 1879
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 3 618 kr och skulderna uppgick till 1 127 kr vilket ger en behållning på 2 490 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Kerstifödd 16 mars och döptes den 23 mars 1839 i Hårderup. Ola och Elnas barn. Kersti gifter sig den 17 mars 1864 med Åbo drängen Ola Månsson i Skärlunda och hon flyttar dit den 17 mars 1864. Kersti Månsson, född Olsdotter och övriga familjen är folkbokförda på Norrtorpa Mellangård i Torpa i Kronoberg i Småland. Ola avlider den 9 september 1895 och Kersti avlider den 7 oktober 1912.
Karnafödd 6 juni och döptes den 13 juni 1841 i Hårderup. Ola och Elnas barn. Död den 1 juli och begravdes den 6 juli 1845 av okänd sjukdom, 4 år, 1 månad och 24 dagar gammal.
Elsefödd 22 september och döpt den 29 september 1844 i Hårderup. Ola och Elnas barn. Else avlider 9 november och begravs den 15 november 1846. Dödsorsaken är mässlingen, endast 2 år gammal.
Elnafödd 23 oktober och döptes den 27 oktober 1850 i Hårderup. Ola Elna Andersdotters barn. Elna gifter sig den 21 december 1872 med åbon på Frenninge nr 16 Sven Nilsson, född 1836. Familjen är folkbokförd på Hårderup nr 4 där Sven avlider den 16 mars 1890 och Elna avlider den 29 augusti 1919.
Svenfödd 9 november och döptes den 14 november 1852 i Hårderup. Sven Ola Elna Andersdotters barn. avlider den 11 oktober och begravs den 14 oktober 1866. Dödsorsak ej angiven.
Annafödd 14 januari och döptes den 18 januari 1856 i Hårderup. Ola Elna Andersdotters barn. Anna gifter sig den 10 augusti 1878 i Frenninge med tillträdande åbon på Frenninge Nr 20 Per Andersson. Anna får ett barn, Olof, som avlider samma dag den 19 december 1880. Tre dagar senare den 22 december 1880 avlider också Anna i koppor. Anna och Olof begravs tillsammans den 2 januari 1881.
Ingarfödd 7 april och döptes den 9 april 1858 i Hårderup. Ola Elna Andersdotters barn. Ingar flyttar till Starrarp Nr 9 där hon gifter sig med åbon Ola Månsson den 12 augusti 1882. Familjen är folkbokförd på Vallarum nr 3 där Ingar Månsson, född Olsson avlider den 20 april 1927. Ola avlider på Vallarum nr 9 den 15 november 1929.