Ola Sigfrid Månsson och Greta Marie Johnsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 31 augusti 1932
Starrarp 9:6 (aktuellt nummer) - 26 juli 1971
Starrarp 9:3 Starrarpslund (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 26 juli 1971
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 7 november 1931 - 10 juni 1950

Ola Sigfrid Månsson var född den 15 februari 1888 i Starrarp och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Måns Olsson och hans hustru Elna Olsson. Den 20 december 1947 gifter han sig i Fränninge med servitrisen Greta Marie Johnsson född den 6 juli 1902 i Malmö, St Petri. Ola Sigfrid avlider den 26 maj 1971 i Starrarp nr 9 och Greta Marie Månsson, född Johnsson är senare folkbokförd på Eddagatan 15 Ii, i Malmö där hon avlider den 11 december 1992.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade fastigheterna Starrarp 9:2 B, 9:3 A samt 6:7. Fastigheten omfattade totalt 24 hektar varav 13 hektar åkermark och 7,5 hektar skogsmark. En del av marken är täckdikad men det finns inte någon gödselstad utav cement. Några jordbruksmaskiner har införskaffats. Vattenledningar är indragna i stallar och boningshus samt att det finns elektricitet för belysning och drivkraft.