Ola Sandström och Elna Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 4 februari 1884 - 8 maj 1898