Ola Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:5 (avregistrerat nummer) 31 augusti 1869 -
Hårderup 4:9 (aktuellt nummer) 3 juli 1926 – 27 augusti 1927

Murare.