Ola Persson (på nr 1)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:5 (avregistrerat nummer) - 1836