Olof Persson och Kjersti Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer) 30 oktober 1882 - 27 maj 1884
Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer) 2 april 1873 - 6 augusti 1881

Olof Persson var född den 6 augusti 1841 i Öved och han var gift med Kjersti Olsdotter som var född den 17 oktober 1839 i Vollsjö. Familjen kom till Bjälkhult från Västerstad 1872. Familjen brukar gården och där Kjersti avlider den 18 augusti 1890. Olof flyttar 1894 till Östraby och senare är han bosatt på Hörja nr 1 och där han avlider den 15 september 1931.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 23 februari 1864 i Vollsjö. Nils Olofsson avlider den 18 juli 1880 i Bjälkhult.
Andersfödd den 4 november 1865 i Östraby. Anders Olsson ägde föräldragården 1881 - 1882. Han reste till Amerika omkring 1892 och skrevs som obefintlig 1898.
Larsfödd den 27 maj 1868 i Östraby. Lars Nordin var artillerist utbildad i Kristianstad och han återvände till Bjälkhult. Lars emigrerar till Bornholm, Danmark den 23 juli 1894.
Pehrfödd den 15 januari 1871 i Östraby. Pehr Olsson avlider den 6 januari 1878 i Bjälkhult.
Olafödd den 12 april 1873 i Östraby. Ola Olsson förblir ogift och han är senare bosatt på Hästveda 14:70 i Hästveda och där han avlider den 24 juli 1956.
Anna född den 2 april 1875 i Östraby.
Augustfödd den 27 april 1877 i Bjälkhult.
Johannafödd den 31 januari 1879 i Bjälkhult. Johanna Olsson flyttar senare till Hästveda 14:70 i Hästveda och hon förblir ogift hela livet. Johanna avlider den 2 november 1959.
Mariafödd den 4 maj 1882 i Bjälkhult. Maria Ros gifter sig den 1 oktober 1901 med Nils Andersson Ros som var född den 29 september 1877 i Brandstad. Familjen var bosatt på Lantmannagatan 57 i Malmö och där avlider Maria den 17 oktober 1960 och där Nils avlider den 2 juli 1966.