Välj en sida

Ola Persson och Kersti Danielsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 10:2 (avregistrerat nummer) 28 september 1875 - 18 januari 1917

Ola Persson var född den 23 september 1850 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Per Jönsson och Karna Olsdotter. Ola gifter sig den 5 juni 1875 med Kersti Danielsson som var född den 6 november 1849 i Vanstad. Kersti var dotter till änkan på Vanstad nr 10 Hanna Mårtensdotter. Fader till Kersti var Hannas make Daniel Andersson som avled innan Kersti föddes. Kersti kom till Vallarum nr 10 1875 i samband med vigseln och hon kom närmast ifrån Vallarum nr 8. Ola och Kersti brukar gården fram till 1919 då dottern Ida och hennes man Hans Dahlin tar över driften. Kersti avlider den 24 november 1916 utav ett slaganfall. Ola avlider den 21 juli 1929 utav hjärtförlamning.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1917, sid 1

Bouppteckning efter Kersti Danielsdotter som avled i Vallarum 10 den 24 november 1916.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1917, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1917, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1917, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1929, sid 1

Bouppteckning efter Ola Persson som avled i Vallarum 10 den 21 juli 1929.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1929, sid 2

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd den 6 maj 1876 i Vallarum. Johanna Johansson, född Olsson gifte sig den 30 juni 1894 med Mårten Johansson som var född den 1 juli 1872 i Brösarp. När dom gifte sig var Mårten åbo på Vallarum nr 5 men senare flyttade dom till Heingetorp 2:34 i Lövestad och där Mårten avlider den 7 april 1947 utav åderförkalkning och hjärtsjukdom. Johanna bor kvar i Lövestad och hon avlider den 13 december 1967.
Perfödd den 6 februari 1878 i Vallarum. Per Olsson bor kvar i Vallarum nr 10 och han förblir ogift. Per avlider den 11 mars 1908 i Vallarum utav tuberculos.
Idafödd den 22 januari 1880 i Vallarum. Ida Dahlin, född Olsdotter gifter sig med Hans Dahlin och dom tar över brukandet av Idas föräldragård 1919.
Mariafödd den 7 juni 1883 i Vallarum. Maria Olsson flyttade till Malmö Sankt Petri församling den 25 januari 1904 och redan i maj den 11 maj 1904 emigrerar hon till Nordamerika.
Hildafödd den 13 mars 1888 i Vallarum. Hilda Olsson förblir ogift hela livet och hon är bosatt i Vollsjö 52:1 och där hon avlider den 26 april 1966.