Ola Persson och Gertrud Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:4 (avregistrerat nummer) 14 januari 1834 - 1848

Ola Persson föddes i Starrarp den 15 mars 1791 och Ola var son till Per Svensson och hans hustru Kirstina Månsdotter. Ola gifter sig den 10 juni 1823 i Starrarp med Gertrud Jönsdotter som föddes den 9 oktober 1796 i Fränninge. 1837 tar Ola över hela ägandet av fastigheten. Dessförinnan ägde Ola fastigheten till lika delar med Johan Persson. Ola Persson avlider 29 september 1848 i oangiven sjukdom, 57 år gammal. Gertrud driver gården fram till 1859 när sonen Nils tar över som åbo på föräldragården. Gertrud avlider den 2 juli 1862 i en ålder av 65 år 8 månader och 2 dagar gammal.

Bouppteckning efter Ola Persson som avled i Starrarp den 29 september 1848.

Den 17 november 1848 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Ola Persson i Starrarp som avled den 29 september 1848 och efterlämnade hustrun, änkan Gertrud Jönsdotter samt med henne
bröstarvingarna:
sonen Nils, 20 år
sonen Jöns, 17 år
sonen Per, 14 år
sonen Ola, 12 år
sonen Måns, 6 år
dottern Kjerstena, gift med åboen åns Nilsson på Starrarp nr 2
Enligt fastebrev av den 6 maj 1823 har den avlidne mannen förvärvat sig äganderätten av 1/12 mantal Starrarp nr 10. Dessutom har den avlidne mannen med efterlevande änkan förvärvat äganderätten till 1/16 mantal Starrarp nr 1 enligt fastebrev av den 14 januari 1834 och dessa fastigheter togs upp till taxeringsvärdet på 950 kr. Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 1 759 kr och det fanns skulder på 31 kr.

Bouppteckning efter Gertrud Persson, född Jönsdotter som avled i Starrarp den 2 juli 1862.

Den 15 juli 1862 förrättades bouppteckning efter änkan Gertrud Jönsdotter i Starrarp som avled den 2 juli 1862 och efter sig lämnade bröstarvingarna:
sonen Nils
sonen Jöns
sonen Per
sonen Ola
dottern Kjerstena, gift med åboen åns Nilsson på Starrarp Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 835 kr och det fanns skulder på 421 kr vilket ger en behållning i bouppteckningen på 414 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 24 november 1828 i Starrarp. Nils blev änkling den 2 februari 1898 och Nils avled den 17 april 1908 i Starrarp nr 1, Fränninge.
Jönsfödd 8 augusti 1831 i Starrarp. Jöns gifte sig den 10 juli 1863 och var till yrket snickare. Han dog den 22 september 1901 boende i Östraby nr 8.
Perfödd 23 april 1834 i Starrarp.
Olafödd 5 november 1836 i Starrarp. Ola blev änkling den 18 december 1921 och Ola avled den 5 januari 1925 i Starrarp nr 2.
Kerstifödd 19 december 1823 i Starrarp. 1943 flyttar Kersti till Starrarp nr där hon gifter sig med åbon Måns Nilsson. Blev änka 3 april 1905 och avled själv den 18 januari 1910 boende i Starrarp nr 2
Månsfödd 23 mars 1842 i Starrarp. Avlider den 19 februari 1851 i Starrarp i en oangiven sjukdom.