Ola Persson och Ingar Nilsdotter och Ingar Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer) 26 april 1886 - 20 september 1909
Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer) 14 december 1870 - 26 oktober 1885

Ola Persson var född den 12 augusti 1822 i Fränninge och han gifte sig den 8 mars 1851 med Ingar Nilsdotter som var född den 1 april 1825 i Bollerup. Familjen bosätter sig i Vallarum och här avlider Ingar den 28 oktober 1880. Ola gifter om sig den 30 december 1885 med Ingar Andersdotter som var född den 4 februari 1851 i Andrarum. Ingar kom från Andrarum den 10 november 1885. Familjen bor kvar på Vallrum 8:7 och här avlider Ola den 8 april 1908. Ingar Andersdotter avlider den 21 november 1920 i Vallarum.

Bouppteckning efter Ingar Nilsdotter som avled på Vallarum nr 8 den 28 oktober 1880.

Bouppteckning efter Ola Persson som avled på Vallarum nr 8 den 8 april 1908.

Bouppteckning efter Ingar Andersdotter som avled på Vallarum nr 8 den 21 november 1920.

Barn

NamnBeskrivning
Perfödd den 26 april 1851 i Vallarum nr 2. Ola och Ingar Nilsdotters barn. Per Olsson flyttade till Brandstad den 24 oktober 1878.
Elnafödd den 19 maj 1855 i Puus. Ola och Ingar Nilsdotters barn. Elna flytttade till Vallarum 8 1874. Elna Jonasson, född Olsdotter gifter sig den 30 december 1885 med Johannes Jonasson och familjen är senare bosatt på Råby Gård i Hörby och där han avlider den 10 februari 1904. Elna är senare bosatt på Storgatan 6 i Hörby och hon avlider den 11 april 1937.
Nilsfödd den 21 augusti 1865 i Puus. Ola och Ingar Nilsdotters barn. Nils Olsson arbetade som målare och han var ogift hela livet. Senare var han bosatt på Stehags station och där han avled den 25 januari 1931.
Johannafödd den 12 maj 1868 i Puus. Ola och Ingar Nilsdotters barn. Johanna Jönsson, född Olsdotter gifter sig och är bosatt i Malmö. Senare är hon bosatt i Almbacksgatan 8 i Malmö och hon avlider den 12 maj 1949.
Annafödd den 7 september 1860 i Puus. Ola och Ingar Nilsdotters barn. Anna Olsdotter avlider den 15 januari 1881 i Vallarum.
Emmafödd den 21 januari 1889 i Vallarum. Ola och Ingar Andersdotters barn. Emma Nilsson, född Olsson gifter sig den 15 december 1911 med Olof Nilsson född den 19 maj 1878 i Vallarum nr 8 och dom brukar Emmas föräldragård från 1909 t o m 1946 då dom säljer den.