Ola Persson och Hanna Jönsson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:40 (avregistrerat nummer) 31 januari 1898 - 20 januari 1925